Valbeveiliging

Samen verantwoordelijk voor veilig werken op daken.

Werken op daken is gevaarlijk. Jaarlijks gebeuren er talrijke ongevallen, waarvan sommige met dodelijke afloop. Voor veiligheid op platte en hellende daken biedt Manning Dakbedekking BV uitkomst. Met praktische oplossingen, zoals valbeveiligingssystemen, dak toetreding, persoonlijke beschermingsmiddelen en signaleringen. In combinatie met aanvullende diensten van Manning Dakbedekking BV- zoals scholing, registratie en keuringen-bent u verzekerd van veilig en verantwoord werken op daken.

Een belangrijke oorzaak van ongevallen is dat werkgevers onnodige risico’s nemen door onjuiste, onvolledige of zelfs in het geheel geen maatregelen en voorzieningen te treffen tegen valgevaar. De meeste overtredingen worden gemaakt op platte daken. Hierbij gaat het voornamelijk om afwezigheid of onjuist gebruik van dakrandbeveiliging en ladders en het onjuist toepassen van afzettingen of dichtleggingen van sparingen.

Niet voor niets heeft het inspectie project Dakwerk 2008 enkele belangrijke aanbevelingen gedaan voor veilig werken:

  • Besteed meer aandacht aan veiligheid bij werkvoorbereiding
  • Zonder valbeveiliging is werken boven de 2,5 meter hoogte niet toegestaan!
  • Besteed meer aandacht aan (Arbo) voorlichting en toezicht.

Samen verantwoordelijk!

De dakdekkersbranche volgt de aanbevelingen onder meer op via structurele Arbo voorlichtingen. De boodschap; gebouw eigenaren, opdrachtgevers, (onder)aannemers en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor een veilige werksituatie op het dak. Alle uitgangspunten voor het gezond en veiling werken op daken(hoogte) zijn vastgelegd in de nieuwe “Arbocatalogus voor de Platte Daken”.

Wij werken onder andere met:

  • Lux-top valbeveiligingssystemen, die wij volledig in eigen beheer hebben en ook de mogelijkheid hebben tot keuringen, advies en plaatsen van diverse systemen.
  • Systemen van eurosafe solution.
  • Kedge systeem.